Dorota Jolanta Guzowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dorota Jolanta Guzowska, ur. 22 IV 1959 we Wrocławiu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Architektury (1986).

1965-1974 zastępowa w ZHP. 1981-1987 prace dorywcze.

Od 1980 organizatorka kolportażu wydawnictw niezależnych. Współzałożycielka, redaktor, grafik i introligator pism: „Pisane nocą” (1980), „O co chodzi?” (1980-1981). Od X 1980 członek Zarządu NZS PWr. W II 1981 uczestniczka strajku o rejestrację NZS w Łodzi; w V 1981 I Krajowego Zjazdu NZS w Krakowie; w XI 1981 strajku NZS w Radomiu.

13-15 XII 1981 współorganizatorka strajku na PWr. I-IX 1982 w ukryciu (wraz z mężem Rafałem Guzowskim). Po 13 XII 1981 organizatorka kolportażu pism podziemnych; 1983-1987 prowadziła (wraz z mężem) punkt kolportażowy w Akademiku PWr i 1987-1989 w mieszkaniu we Wrocławiu. Współzałożycielka, redaktor, grafik i introligator „Na indeksie” (1984-1987); redaktor, grafik i introligator: „Gazety Akademickiej” (1985-1986), „Z Dnia na Dzień” (1986-1987) i „Gazety Związkowej” (1987-1988). 1983-1988 redaktor w podziemnym radiu NZS. 1987-1988 projektant-kosztorysant w Agencji Usługowo Budowlanej AgBud. W V 1988 uczestniczka strajku na PWr.

1988-1993 z-ca prezesa Zarządu Bude-Kons; 1996-1998 nauczycielka w Przedszkolu nr 34 we Wrocławiu; od 2003 specjalista w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

Bogusława Domagalska-Łabędzka