Dorota Zawacka-Wakarecy

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dorota Zawacka-Wakarecy, ur. 22 I 1954 w Chełmnie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1980), Wydz. Chemii.

1967-1975 w ZHP. 1980-1990 pracownik naukowy na Wydz. Chemii UMK.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ na Wydz. Chemii.

Od 1982 członek TKZ, do 1983 i 1984-1989 skarbnik; do 1989 łączniczka RKW, prowadziła punkt kontaktowy oraz hurtowy kolportaż podziemnej prasy i ulotek w miejscu pracy. 1983-1984 dostarczała wodór do balonów z nadajnikami pierwszego Radia „S” Toruń oraz materiały chemiczne do wyrzutni ulotek. 1987-1990 członek Klubu Historycznego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Od 1990 w Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK i Wojskowej Służby Polek; od 1996 prezes Zarządu. 1990-2004 nauczycielka chemii w Szkole-Laboratorium w Toruniu; od 1998 nauczycielka i dyr. w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego tamże. Od 2000 członek Ligi Miejskiej.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem Pro Memoria (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Krzysztof Biernacki