Dwunastka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dwunastka – grupa samorządowa, działająca na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1986-1989 za zgodą rektora Jana Mozrzymasa, a następnie Mieczysława Klimowicza. De facto przez nikogo nie wybierana, lecz skupiająca grupę jawnie działających studentów o nastawieniu opozycyjnym. W jej skład wchodziły osoby zaangażowane w niezależne życie kulturalne, a także w struktury polityczne oraz wolny ruch wydawniczy.

Do bardziej znanych członków Dwunastki należeli Krzysztof Jakubczak, Piotr Pawełczyk, Dariusz Derda, Mirosław Spychalski, Zuzanna Dąbrowska, Paweł Kasprzak, Paweł Kocięba-Żabski, Krzysztof Albin, Krzysztof Bąkowski.

Dwunastka podejmowała działania na rzecz środowiska studenckiego, wydawała oświadczenia w sprawach wolności słowa, występowała w obronie prześladowanych. W 1988 i 1989 Dwunastka była współorganizatorką strajków na Uniwersytecie Wrocławskim.

Artur Adamski