Edmund Bednarek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Edmund Bednarek, ur. 9 IV 1948 w Radoszkach k. Brodnicy. Ukończył ZSZ w Brodnicy (1965).

1965-1987 monter maszyn, następnie mistrz w Zakładach Mechanicznych Zamech im. gen. Karola Świerczewskiego w Elblągu. 1966-1975 w ZMS, przewodniczący wydziałowego Koła ZMS w Zamechu. 18 XII 1970 uczestnik wiecu w Zamechu i marszu protestacyjnego pod budynek Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu. Od 1972 działacz Polskiego Związku Działkowców w Elblągu.

25-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zamechu, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Zamechu, od XI 1980 Prezydium KZ; w VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 18 III 1982 zwolniony; od 1982 członek TKZ w Zamechu, kolporter podziemnego pisma „Zwyciężymy”. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, do 1985 wielokrotne rewizje w mieszkaniu. Od 1987 na rencie.

1994-1997 pracownik Elbląskiej Spółdzielni Inwalidów Elsin. Od 2005 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego.

Odznaczony medalem XV-lecia „S” Regionu Elbląskiego (1995), medalem Zasłużony dla Spółdzielczości Mieszkaniowej (2007), medalem Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców (2007).

Hieronim Guzowski