Edmund Lajdorf

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Edmund Lajdorf, ur. 11 XI 1944 w Burgu (Niemcy). Ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku, absolwent Policealnego Studium Poligraficznego w Warszawie (1986).

1974-1978 mechanik i dyspozytor transportu w Zakładach Transportu Mięsnego Białystok; 1978-1981 dyspozytor transportu w Budowlanej Spółdzielni Pracy w Białymstoku.

Od IX 1980 w „S”, 5-6 IX 1980 organizator strajku w dziale budowlano-technicznym w BSP w Białymstoku, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ „S” tamże. 7 X 1980 współorganizator MKZ Białystok, 12 X 1980 – 25 I 1981 członek Prezydium MKZ, uczestnik prac sekcji budowlanej, nauczycielskiej, interwencyjnej. Opracowywał i przygotowywał do druku pierwsze nr. pisma MKZ, „Biuletyn Informacyjny”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, członek ZR, następnie Prezydium ZR, odpowiedzialny m.in. za współpracę z grupą harcerzy z Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, powstającymi KZ „S” oraz z nowymi związkami branżowymi. Od X 1981 współpracownik Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO, interweniował w KW MO ws. represjonowania członków ZZFMO; 10 XII 1981 organizator i uczestnik spotkania przedstawicieli OKZ ZZFMO z Prezydium KK w Gdańsku. 12 XII 1981 z grupą zwolnionych z pracy członków ZZFMO uczestnik głodówki w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego przeciw represjom KG MO wobec ZZFMO.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej, spacyfikowanego przez ZOMO; następnie w ukryciu, początkowo w Szczecinie, od IX 1982 w Białymstoku, od XII 1982 w Warszawie. 1982-1984 drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „KOS”, „Tu i teraz”); w XII 1983 współautor Apelu do żołnierzy Wojska Polskiego; w I 1984 opracował i wydrukował Informator Białostockich Nauczycieli NSZZ „Solidarność”. 4 V 1984 aresztowany w Mińsku Maz., przetrzymywany w AŚ w Warszawie (od 4 V 1984 prowadził kilkudniową głodówkę, od 1 VI 1984 11-dniową głodówkę), 4 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Bez zatrudnienia. We IX 1985 sygnatariusz apelu 100 działaczy „S” o bojkot wyborów do Sejmu PRL. 1984-1987 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom. 1985-1986 zatrudniony w redakcji tygodnika „Ład” w Warszawie, 1986-1988 w redakcji miesięcznika „Wiara i Odpowiedzialność” (zlikwidowanego w 1988 pod naciskiem władz), 1988-1990 w redakcji „Kuriera Polskiego”.

1990-1999 pracownik Wydawnictwa Sanmedica, m.in. na stanowisku redaktora tech. i kierownika produkcji wydawniczej. Od 1999 na rencie. 2004-2008 ławnik sądowy w Warszawie. Od 2009 na emeryturze.

Współautor książki o NSZZ FMO Ludzie, fakty, daty 1981-1982.

Wyróżniony Odznaka honorowa NSZZ Policjantów, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

W 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Usługodawca; 1982-1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Mechanik; 1984-1985 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Wojtek.

Grzegorz Gampel