Edward Dudek

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Edward Dudek, ur. 2 VI 1943 w Wielkiej Wsi k. Starachowic. Ukończył SP w Starachowicach (1957).

1961-1968 spawacz w Stoczni Północnej w Gdańsku, 1968-1990 w FSC w Starachowicach. Do XII 1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek Komisji Fabrycznej w FSC; od 1981 członek Tymczasowego Samorządu Pracowniczego.

1982-1989 organizator działalności opozycyjnej: koordynator podziemnej struktury miejskiej, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „Lud”, „Nasze Sprawy” „Pro Kontra”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”); organizator we współpracy z podziemnymi strukturami w Lublinie wczasów i kolonii dla dzieci z rodzin osób represjonowanych; 26 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, 22 X 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w I 1985 pobity. Od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, 1988-1989 w RKW; 19 IX 1988 – VI 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej KZ.

IV 1989 – 1991 przewodniczący KO „S” w Starachowicach; XII 1989 – 1991 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR; 1990-1994 radny Miasta Starachowice: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 1990-2003 własna działalność gospodarcza, od 2003 na emeryturze. 1997-2001 w RS AWS: wiceprzewodniczący w Starachowicach, członek Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach; w 2001 współzałożyciel PiS w woj. świętokrzyskim. Od IV 2008 członek założyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1982-1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/RUSW w Starachowicach w ramach SOS/SOR krypt. Przystań; 25 VI 1985 – 22 VI 1989 przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach KE krypt. Cichy; 1988-1989 w ramach SOR krypt. Komisja.

Paweł Perchel