Edward Firek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Edward Firek, ks., ur. 26 VIII 1947 w Wałbrzychu. W 1965 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa, w proteście przeciw nagonce władz UWr na list biskupów polskich do biskupów niemieckich odszedł z uczelni. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (1971), w 1976 licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, pierwszy kapłan z Wałbrzycha wyświęcony po II wojnie światowej.

W 1966 zasadnicza służba wojskowa (wspólnie z ks. Jerzym Popiełuszką), podczas służby doznał urazu kręgosłupa, który spowodował trwałą niepełnosprawność. 1971-1973 ksiądz w parafii św. Stanisława i Wacława w Świdnicy, 1973-1974 w parafii św. Anny w Ząbkowicach Śl., 1974-1975 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Boguszowie-Gorcach, 1975-1984 urlopowany w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Kamiennej Górze.

W 1982 kapelan Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze. 1985-1992 kapelan ss. Urszulanek Unii Rzymskiej w Polanicy-Zdroju, organizator rekolekcji dla inteligencji katolickiej w Niwie k. Polanicy-Zdroju. Autor tekstów o tematyce historyczno-religijnej w „Wrocławskiej Gazecie Polskiej”. 1984-2000 proboszcz w parafii św. Wita w Niwie k. Polanicy-Zdroju.

Od 2000 mieszka w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu. Odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

?