Edward Józef Bielawski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Edward Józef Bielawski, ur. 16 III 1950 w Głuszycy. Ukończył Technikum Budowlane w Wałbrzychu (1975).

1970-1985 brygadzista w Zakładzie Przemysłu Bawełnianego Piast w Głuszycy, 1986-1989 majster robót mostowych w Rejonie Dróg Publicznych w Wałbrzychu. 1973-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, założyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy ZPB Piast w Głuszycy, następnie przewodniczący KZ.

13 XII 1981 – 1982 przewodniczący TKZ „S” w Piaście; do 1989 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, organizator manifestacji i niezależnej kultury. W 1982 pobity. 20 I 1982 aresztowany, 12 V 1982 skazany na 10 tys. zł. grzywny za napaść na funkcjonariusza ZOMO, 14 IX 1982 aresztowany za działalność związkową, 22 XI 1982 areszt uchylono. 1982-1989 założyciel i przewodniczący TKK „S” w Głuszycy, 1982-1986 redaktor, autor, organizator druku pisma podziemnego „Solidarność” tamże. 13 V 1983 skazany wyrokiem sądu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1983-1988 z-ca przewodniczącego TKK „S” Wałbrzych. 1983-1989 organizator sieci kolportażu na terenie Głuszycy, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Niezależnego Słowa”, „Węgielków”, „Żółwia”, „Z dnia na dzień”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy itp.; współorganizator Mszy za Ojczyznę. 1984-1989 aktywny działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i ruchu Non Violence; w tym samym okresie organizator biblioteki wydawnictw podziemnych przy TKK „S” w Głuszycy. 9 I 1985 skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za kolportaż; 31 VIII 1985 aresztowany za udział w demonstracji, 27 XI 1985 skazany na 9 mies. więzienia, 30 V 1986 zwolniony. W 1985 zwolniony z pracy. 1988-1990 członek RKW „S” Dolny Śląsk woj. wałbrzyskiego, odpowiedzialny za kontakty z zakładami pracy, 1989-1990 wiceprzewodniczący.

1989-1990 członek KO „S” przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu. Delegat na II, III, XII KZD. 1990-2006 radny Urzędu Miasta i Gminy Głuszyca, 1990-1994 i 1998-2000 burmistrz Głuszycy. 1994-1996 kierownik działu remontowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże. 1996-1998 majster robót drogowych w Incom w Głuszycy. 2000-2001 likwidator w Głuszyckiej Przędzalni Czesankowej Argopol. 2001-2008 pracownik fizyczny w Škoda Auto w Mladá Boleslav, od 2009 bezrobotny.

Agnieszka Klarman