Edward Kazimierz Kubisz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Edward Kazimierz Kubisz, ur. 13 II 1945 we Włoszczowie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1969).

W III 1968 uczestnik wiecu studentów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu, kolporter ulotek. 1969-1990 pracownik Fabryki Automatów Tokarskich Ponar-Wrocław Zakład nr 3 w Pleszewie (od I 1982 Pleszewska Fabryka Obrabiarek).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Ponarze; od X 1980 w „S”; od XII 1980 przewodniczący KZ, uczestnik prac Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego w Pleszewie, od VII 1981 członek Grupy Negocjacyjnej ZR Wielkopolska Południowa w Kaliszu do rozmów z wojewodą kaliskim i władzami miast województwa; II-XI 1981 członek Tymczasowej Rady Pracowniczej w Ponarze. 16 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowej w Ponarze, w III 1982 sygnatariusz Apelu 40 pracowników PFO do Komitetu Rady Ministrów, Episkopatu Polski i dyrekcji fabryki ws. uwolnienia internowanych i aresztowanych. 14 XII 1981 – 19 I 1982 przymusowo urlopowany. Członek TKZ „S” w PFO, podziemnego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego w Pleszewie, łącznik między TKZ a MKK oraz TKK Wielkopolska Płd. w Kaliszu; kolporter podziemnych wydawnictw: „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „KOS-a”, „Wolnej Trybuny”, „Bez Cenzury”, „Gazety Dźwiękowej” Stefana Bratkowskiego, uczestnik akcji plakatowych; zatrzymywany, przesłuchiwany. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Nauczycieli przy klasztorze ss. Służebniczek w Pleszewie. 1987-1990 współpracownik Solidarności Walczącej w Poznaniu (w kontakcie z Maciejem Frankiewiczem). W 1989 współredaktor podziemnego pisma zakładowego „Solidarność. Famot KZ”.

W II 1989 członek Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Pleszewie. Od VIII 1990 pełnomocnik wojewody ds. utworzenia Urzędu Rejonowego w Pleszewie, 1990-1998 kierownik UR, 1999-2002 starosta Powiatu Pleszewskiego; 2002-2005 kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, od 2005 dyr. Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uhonorowany tytułem Człowiek Roku Ziemi Pleszewskiej (1999), wyróżniony m.in. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2000) i Srebrną Lilijką Hufca ZHP w Pleszewie (2003).

Grażyna Schlender