Edward Müller

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Edward Müller, ur. 13 X 1958 w Gdańsku. Ukończył ZSZ Przemysłu Okrętowego w Gdańsku (1976).

Od 1973 zatrudniony w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku, od 1979 w Zakładach Piwowarskich tamże, od 1980 w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka w Słupsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZPC Pomorzanka; od IX 1980 w „S”.

1982-1985 współzałożyciel i członek Zakładowego Komitetu Oporu w ZPC Pomorzanka, współzałożyciel, wydawca podziemnego pisma ZKO. VII-XI 1982 członek Okręgowego Komitetu Oporu „S” Regionu Słupskiego. W XI 1982 powołany do Wojskowego Obozu Specjalnego w Chełmnie n. Wisłą, 9 XII 1982 aresztowany, 11 II 1983 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1 rok i 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny; w II 1985 powtórnie aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy na 1 rok i 2 mies. więzienia, w X 1985 zwolniony; zwolniony z pracy. Kilkakrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń. Od 1985 zatrudniony w prywatnej firmie w Słupsku, od 1986 w Zakładach Wykonawstwa Sieci Energetycznej. W III 1986 zatrzymany, uciekł, w ukryciu w Gdańsku, Kartuzach i okolicznych miejscowościach, poszukiwany listem gończym, w X 1986 ujawnił się na mocy amnestii. Od 1986 współzałożyciel, przewodniczący MKK „S” w Słupsku. Od 1987 pracownik Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa (po 1989 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku). 1987-1989 współzałożyciel, następnie przewodniczący Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk; podjął współpracę z Komitetem Helsińskim w Polsce. Organizator kolonii dla dzieci działaczy opozycji. 1 V 1988 organizator manifestacji w Słupsku rozbitej przez ZOMO.

W 1989 członek KO „S” w Słupsku. 1989-1990 przewodniczący TZR „S”, członek KKW. Od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Słupskiego, 1990-1994 przewodniczący ZR, delegat na KZD, członek KK. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek OKP, 1991-1993 poseł RP z listy „S”. Od 1996 w ROP, 1996-1997 przewodniczący Zarządu Okręgu ROP w Słupsku, członek Rady Naczelnej ROP.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Listonosz; 1983-1986 przez Wydz. IV/VI WUSW w Słupsku w ramach KE krypt. Elektryk; w 1986 przez Wydz. III WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Gryf/Libra; 20 I 1986 – 24 III 1989 w ramach SOR krypt. Recydywiści.

Igor Hałagida