Edward Mróz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Edward Mróz, ur. 13 XII 1941 w Rymanowie. Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym (1958).

1959-1981 i 1989-1990 zatrudniony w Sanockiej Fabryce Autobusów Autosan.

Od IX 1980 w „S”, delegat do Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” woj. krośnieńskiego w Krośnie, przewodniczący Komisji Wydziałowej w SFA, od XII 1980 członek Prezydium KZ w SFA, 17 XII 1980 przewodniczący delegacji „S” z SFA podczas uroczystości poświęcenia Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek ZR, delegat na I KZD.

14 XII 1981 inspirator strajku w SFA, członek sztabu strajkowego, 15 XII 1981 po złamaniu strajku zwolniony z pracy (z 12 innymi osobami); własna działalność gospodarcza (metaloplastyka) w Sanoku, Haczowie i Krośnie. Od 1982 współpracownik podziemia: udzielał pomocy internowanym (razem ze Stanisławem Terefinko), związkowcom pozbawionym pracy (m.in. Edwardowi Pulnarowi, Kazimierzowi Jarząbowi, Jerzemu Jakubowskiemu), kolporter pism podziemnych, uczestnik wykładów organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników w Haczowie. W VII 1986 na ścianie frontowej kościoła Przemienienia Pańskiego w Sanoku zamontował tablicę poświęconą dowódcom AK, ufundowaną przez podziemie w Sanoku. Przesłuchiwany, poddawany rewizjom, zatrzymywany na 48 godz. Od połowy l. 80. prowadził (z synem Wojciechem) jedyny w Polsce warsztat paradnych hełmów strażackich wzorowanych na hełmach z czasów zaborów i II RP (prezentowane na wielu wystawach).

Od 1990 na rencie, od 2005 na emeryturze; przewodniczący KZ „S” Emerytów i Rencistów przy ZR Podkarpacie, radny Gminy Haczów, w I kadencji wicewójt. Przez 3 kadencje ławnik w Sądzie Rejonowym w Krośnie.

Odznaczony Medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

11 X 1980 – 31 III lub 14 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO w Krośnie w ramach SO krypt. Obrońca; 10 II 1984 – 4 X 1989 przez RUSW w Brzozowie w ramach KE krypt. Grawer.

Czesław Nowak