Edward Sołtys

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Edward Sołtys, ur. 3 XI 1947 w Szczecinku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny (1973), w 1978 doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W 1965 brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w boksie. 1973-1974 socjolog w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1974-1982 pracownik naukowy UŚ w Katowicach. 1969-1972 członek ZMW i ZSP; 1974-1980 działacz ZNP w Instytucie Socjologii UŚ. 1978 – III 1981 w PZPR. Od 1973 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W 1978 przesłuchiwany w KW MO w Katowicach w związku z odwoływaniem się w publicznych dyskusjach do poglądów prof. Leszka Kołakowskiego.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. Nauk Społecznych UŚ, następnie Komisji Wydziałowej „S”, od XI 1980 przewodniczący Koła „S” Instytutów Filozofii, Socjologii i Historii; od XII 1980 wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ Katowice, następnie ZR.

13 XII 1981 zniszczył dokumentację „S” na WNS UŚ, aby uniemożliwić jej przejęcie przez SB; w I 1982 przesłuchiwany w KW MO w Katowicach. Pod koniec 1982 zwolniony z pracy w UŚ, 1982-1983 pracownik techniczny w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Katowicach, 1983-1986 pracownik naukowy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. XII 1982 – 1986 członek RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, współpracownik Solidarności Walczącej, 1983-1986 autor w pismach podziemnych „WiS” i „PIK”; kolporter „WiS”, „PIK”, „Szerszenia”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, w 1985 drukarz „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Woli” i wydawnictw okolicznościowych. 19 IX 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Katowicach, zwolniony 16 I 1986, 22 II 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach na 1 rok więzienia, osadzony w AŚ w Katowicach, 11 VII 1986 zwolniony przedterminowo w wyniku inicjatywy humanitarnej reżimowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; przywrócony do pracy w UŚ.

Od III 1987 na emigracji w Kanadzie, od 1987 building manager w Mississagua. Od 1995 społecznie dyr. Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto. 1997-2002 członek Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, 2000-2003 Zarządu Okręgu partii Canadian Alliance. Współpracownik pism polonijnych: „Goniec”, „Nowy Kurier” (Toronto) i „Tygodnik Polski” (USA).

Autor książek z zakresu nauk społecznych, m.in.: Wprowadzenie do socjologii organizacji (Katowice 1982), Parlament na Obczyźnie (Toronto 2007).

Odznaczony Srebrną Odznaką Kongresu Polonii Kanadyjskiej (2000).

1977 – 25 VII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Wójt; 1986 – 10 XI 1987 przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Socjolog.

Halina Żwirska