Edward Staniewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Edward Staniewski, ur. 1 VII 1929 w Skaryszewie.

1943-1949 działacz w Hufcach Polskich i ZHP, współtwórca konspiracyjnej organizacji Zarzewie. 3 X 1951 aresztowany przez Informację MON, w II 1952 skazany na 7 lat więzienia, 14 X 1954 zwolniony warunkowo. 1954-1970 i 1971-1980 zatrudniony m.in. jako projektant instalacji sanitarnych. W l. 60. w niezależnym harcerstwie. 1965-1970 związany z konspiracyjną organizacją Ruch (wprowadzony przez Wiesława Kęcika), założyciel własnej grupy, w której znaleźli się dawni AK-owcy (miał uczestniczyć jako kierowca w akcji podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie). 2 VII 1970 aresztowany, w V 1971, po odwołaniu wcześniejszych zeznań, osadzony w szpitalu psychiatrycznym, w XII 1971 zwolniony. 11 razy zwalniany z pracy. Drukarz pisma „U Progu” (5 pierwszych nr. od IX 1976). Od 1977 uczestnik ROPCiO i podziemnego Nurtu Niepodległościowego. Od 1978 współpracownik Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja. Od X 1978 prowadził Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Warszawie. Od IX 1978 członek Rady Konsultacyjnej przy „Opinii”, od XII 1978 Rady Sygnatariuszy. W 1979 członek rady redakcyjnej niezależnego pisma „Rzeczypospolita”, pisma Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. Od IV 1979 prowadził Biuro Prasowe ROPCiO; we IX 1980 odwołany z tej funkcji przez Andrzeja Czumę, wystąpił z ROPCiO.

1980-1981 założyciel Ruchu Porozumienia Narodowego i jego rzecznik. W 1981 wydawca pism „Przedmurze” i „Walka”.

13 XII 1981 – 8 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku. Autor wspomnień z pobytu w więzieniu zamieszczonych w „Opinii” oraz współpracownik wielu podziemnych pism narodowych i niepodległościowych.

Od 1986 na emigracji w Szwecji.

22 I – 9 IV 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE krypt. Intendent; 29 XI 1976 – 9 II 1978 przez Wydz. III-A KS MO w ramach SOR krypt. Omega; 9 II 1978 – 17 VII 1985 przez Wydz. III/III-2 KS MO/SUSW w ramach SOS/SOR/KE krypt. Stan.

Włodzimierz Domagalski