Edward Woskowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Edward Woskowicz, ur. 24 VI 1942 w Wąchocku k. Starachowic, zm. 22 VIII 2007 w Jeleniej Górze. Ukończył ZSZ w Jeleniej Górze (1966).

1959-2001 ślusarz, murarz, tokarz w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza/Zakładzie Chemicznym Jelchem SA w Jeleniej Górze. W III 1971 uczestnik strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Oddziałowej na Wydz. Wodnym, członek KZ. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana w Jeleniej Górze. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

13-14 XII 1981 współorganizator strajku w Celwiskozie; 1982-1989 członek TKZ tamże: zbierał składki na działalność podziemną i pomoc dla internowanych oraz represjonowanych i ich rodzin. 1982-1983 członek Komitetu Pomocy Internowanym przy kościele św.św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, 1982-1989 współorganizator mszy za Ojczyznę tamże. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Odroczenia”, „Z Dnia na Dzień”, „Dywanika”, „Solidarności Walczącej”, „Celwiskoziaka”, „Gencjany”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”, oraz uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Jeleniej Górze, Kowarach i Piechowicach. V-VIII 1982 współorganizator, uczestnik spotkań podziemnej Komisji Koordynacyjnej w Jeleniej Górze; 28 VIII 1982 zatrzymany, 29 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 23 IX 1982 zwolniony. XI 1983 – IX 1986 członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Regionu Jeleniogórskiego; 1983-1989 członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze; 1983-1989 członek zaprzysiężony Oddziału SW Jelenia Góra. 1984-1985 współzałożyciel, autor, redaktor i drukarz podziemnego pisma „Celwiskoziak”. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń (30 X 1986).

1988-1989 współzałożyciel, członek Komitetu Organizacyjnego „S”, 1989-1998 przewodniczący KZ; 10 IV – XII 1989 członek Prezydium TZR Jelenia Góra; IV-VI 1989 członek Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze; 1989-2002 delegat na WZD Regionu Jelenia Góra, 1995-1998 członek ZR. 2001-2007 na rencie, od 2007 na emeryturze.

Do 9 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Grupy; do 31 VIII 1985 przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Chemik; 17 XI 1986 – 12 VIII 1989 w ramach SOR.

Łukasz Sołtysik