Edward Zenon Andruszko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Edward Zenon Andruszko, ur. 1 VI 1946 we Wrocławiu. Ukończył SP w Piątkowisku k. Pabianic (1960).

1969-1970 doker w porcie gdyńskim, 1970-1971 oczyszczacz odlewów w Hucie Zygmunt w Bytomiu (później Huta Zygmunt SA), 1971-2002 pracownik Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn Makrum w Bydgoszczy (później Makrum SA Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Makrum, członek Komisji ds. Płac, od XI 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej Odlewni.

15 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Bydgoszczy, od 25 IV 1982 w AŚ w Inowrocławiu, skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 2 lata więzienia za niezaprzestanie działalności w „S” oraz drukowanie i rozpowszechnianie nielegalnych ulotek, od 21 VII 1982 osadzony w ZK w Potulicach, 25 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1989 członek założyciel Koła Związkowo-Wydziałowego w Makrum (kolportaż ulotek, zbieranie składek na działalność związkową, pomoc represjonowanym). Uczestnik spotkań opozycji, organizowanych przez ks. Józefa Kutermaka w Kaplicy Akademickiej Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Od jesieni 1987 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Makrum.

1989-2002 przewodniczący KZ „S” w Makrum; 1989-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego. 1996-2002 członek sekcji krajowej branży metalowców, przewodniczący sekcji regionalnej.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Katarzyna Grysińska