Elżbieta Duszak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Elżbieta Duszak, ur. 12 VIII 1954 w Elblągu, zm. 27 X 2000 tamże. Ukończyła Policealne Studium Bibliotekarskie w Gdańsku (1978).

1976-2000 pracowniczka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu (obecnie Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida).

We IX 1980 współorganizatorka, uczestniczka kilkugodzinnego strajku ostrzegawczego z postulatami podwyżki płac i zmiany dyrekcji w WBP w Elblągu; od IX 1980 w „S”, współorganizatorka w WBP, członek Zarządu Krajowej Komisji „S” Pracowników Bibliotek. W 1981 uczestniczka strajku okupacyjnego pracowników tzw. budżetówki w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

15 I 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Elblągu, następnie w Ostródzie, 15 II 1982 zwolniona, w III 1982 wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni uniewinniona. Po wyjściu indywidualnie udzielała pomocy internowanym: odwiedzając brata, Mirosława Duszaka, internowanego w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie przygotowywała i dostarczała paczki z żywnością i odzieżą dla innych internowanych; autorka artykułów nt. wydarzeń w Ośrodkach Odosobnienia do podziemnego pisma „Skrót” (redagowanego przez Joannę Wierzbicką) poświęconego zdarzeniom z życia internowanych, także do innych pism podziemnych, m.in. do „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ «Solidarność». IV 1985 – 1986 współredaktor, autorka, 1986-1990 redaktor naczelna podziemnego „Biuletynu Regionu Elbląskiego «Solidarność»”, następnie „Pisma Społeczno-Politycznego «Solidarność»”. Kilkakrotnie zatrzymywana, skazywana przez kolegium ds. wykroczeń, kilkakrotne rewizje w mieszkaniu.

Od 1989 współorganizatorka reaktywowanej „S” w WPB, następnie przewodnicząca KZ. W 1989 członek założyciel ZChN w Elblągu. 1990-1994 radna Miasta Elbląg z listy KO „S”.

Wyróżniona 2-krotnie odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000, 2002), pośmiertnie Krzyżem Semper Fidelis (2003).

Do 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Elblągu w ramach SOR krypt. Komisja.

Tadeusz Chmielewski