Elżbieta Guzowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Guzowska, ur. 5 XII 1964 w Lubaniu. Ukończyła Liceum Księgarskie im. S. Żeromskiego w Warszawie (1984); absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, Wydz. Ekonomiczny (2004).

1984-1992 pracowniczka Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka w Warszawie. 1982-1989 kolporterka hurtowa niezależnych pism, m.in.: 1982-1985 „Tygodnika Wojennego”, 1982-1989 „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, 1982-1989 „Tygodnika Mazowsze”, książek NOWej, Kręgu, CDN; współpracowniczka Grup Oporu Solidarni, odpowiedzialna za przygotowanie transparentów, introligatorka w Oficynie Wydawniczej Rytm; współpracownik parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie – udzielała pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. 1987-1989 członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Niepodległościowej – udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk niezależnych wydawnictw, odpowiedzialna za przygotowanie maszynopisów pism „Sprawa” (PPN), „Alternatywa”, „WiS” (SW).

1992-1998 pracownik cywilny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1998-2009 na urlopie wychowawczym, od 2009 pracownik cywilny straży granicznej.

Tomasz Szostek