Elżbieta Krawczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Krawczyk, ur. 11 VI 1954 w Zakopanem. Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie (1979).

1974-1979 związana z Duszpasterstwem Akademickim Beczka oo. Dominikanów w Krakowie; od 1977 współpracowniczka KSS KOR, kolporterka wydawnictw niezależnych; 1977-1979 w SKS, od 1978 rzecznik SKS; współorganizatorka spotkań TKN w Krakowie; zatrzymywana, przesłuchiwana, wzywana na rozmowy ostrzegawcze przez władze uczelni. 1979-1980 lekarz-stażysta w Instytucie Matki i Dziecka w Rabce, 1980-1986 lekarz-asystent w Szpitalu im. Janusza Korczaka tamże.

Od jesieni 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZOZ w Rabce, w 1981 wiceprzewodnicząca KZ, członek Komisji Miejskiej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 12 III 1982 zwolniona. Po wyjściu, do 1985, wraz z Hanną i Krzysztofem Czereyskimi, pp. Gorczyńskimi i Stanisławem Cencorą organizowała pomoc rodzinom internowanych i represjonowanych (materialną, wypoczynek); 1982-1985 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy; 1983-1985 w grupie samokształceniowej (obok m.in. ks. Tadeusza Janikowskiego i pp. Czereyskich) przy kościele parafialnym w Rabce, organizatorka spotkań; 1984-1986 współorganizatorka Mszy za Ojczyznę, 1984-1985 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. pisma „13-tka”. Od 1986 w Zgromadzeniu Zakonnym Małych Sióstr Jezusa. 1987-1989 lekarz-asystent Poradni Chirurgicznej Szpitala Praskiego w Warszawie, w 1989 przez 3 mies. listonosz w Urzędzie Pocztowym w Wołominie.

1990-1991 asystent na OIOM-ie Szpitala ZOZ w Wołominie. 1991-1993 anestezjolog we wspólnocie Małych Sióstr w Kabulu (Afganistan). 1999-2000 przez 6 mies. lekarz w Hospicjum w Krakowie-Nowej Hucie. 2000-2009 we Francji, następnie w Austrii. Od IV 2009 ponownie w Polsce, lekarz w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Medalem Za Zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2010).

Do 6 XI 1989 rozpracowywana przez p. III RUSW w Nowym Targu w ramach KE.

Martyna Skrzypczak, Sławomir Chmura