Elżbieta Kuzyniak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Elżbieta Kuzyniak, ur. 14 VIII 1950 w Gorzowie Wlkp. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (1973); w 2004 doktorat.

1969-1973 w ZSP. 1973-1975 starszy inspektor ds. analiz w Zakładach Sprzętu Instalacyjnego A-22 w Szczecinku, 1975-1977 starszy inspektor ds. analiz i kosztów planowania w Szczecineckim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1978-1979 specjalista ds. ekonomicznych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Budownictwa Specjalnego w Szczecinku, 1979-1980 specjalista ds. organizacyjnych w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Koszalinie, 1982-1987 specjalista ds. kredytów Oddziału Wojewódzkiego Banku Gospodarki Żywnościowej w Koszalinie, 1987-1988 specjalista ds. planowania i kosztów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim PZŻ w Słupsku.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w PRIMBRol; członek KKK Budownictwa przy „S”. W X 1980 delegat na rozmowy w Gdańsku KKK Budownictwa z władzami, sygnatariuszka podpisanego porozumienia. 1980-1981 specjalista ds. organizacyjnych w Regionie Pobrzeże „S”.

1982-1983 działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, kierowała jego działaniami w woj. koszalińskim. Kilkakrotnie zatrzymywana. Organizatorka opracowania albumu upamiętniającego Jana Stawisińskiego (górnika zastrzelonego w KWK Wujek), wręczonego prymasowi Józefowi Glempowi.

1989-1990 z-ca prezesa i główna księgowa w Poligraficznej Spółdzielni Pracy w Słupsku; członek „S” w PSP. 1989-1991 wiceprzewodnicząca KO „S” w Słupsku. W 1989 w kampanii wyborczej KO „S” pełnomocnik kandydatki do Senatu RP Anny Boguckiej-Skowrońskiej. 1990-1993 skarbnik w Urzędzie Miejskim, radna Miasta Słupsk z listy KO. Od 1993 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie, następnie w Gdańsku; wykładowca w Akademii Pomorskiej. Współzałożycielka SKL w Słupsku, działaczka partii do końca istnienia jej samodzielnych struktur.

Leszek Laskowski