Elżbieta Markowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Markowicz, ur. 7 X 1944 w Korniaktowie k. Przeworska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1973). Od 1976 radca prawny.

1962-1964 zatrudniona w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Grzegórzki, 1965-1973 w Narodowym Banku Polskim II Oddział w Rzeszowie, 1973-1975 w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Rzeszowie, I-III 1975 w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie 1975-1977 w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych tamże, 1977-1982 w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych tamże, 1982-1991 w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w MZBM; X-XII 1981 etatowy radca prawny w MKR tamże.

Po 13 XII 1981 zwolniona z funkcji radcy prawnego w PKS Oddział Osobowy Rzeszów, gdzie pracowała na pół etatu. 1982-1989 współpracowniczka RKW w Rzeszowie, wspomagała organizacyjnie pierwsze drukarnie i kolportaż w regionie, łączniczka i kurier, współpracowniczka Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie). W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 XI w Rzeszowie.

Sygnatariuszka Deklaracji Komitetu Obywatelskiego przy RKW w Rzeszowie (7 II 1989), 1989-1991 członek KO tamże. 1997-2001 sędzia Trybunału Stanu. 1991-1999 radca prawny ZR „S” w Rzeszowie, 1999-2001 członek Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych, od 2001 na emeryturze.

Uhonorowana statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2010).

XII 1981 – 1984 rozpracowywana w ramach SO krypt. Azymut.

Michał Stręk