Elżbieta Morawiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Morawiec, ur. 5 X 1940 w Będzinie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1965), w 1982 doktorat (na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim).

1959-1964 w ZSP. 1975-1980 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1964 nauczycielka j. polskiego w ZSZ w Morągu, 1965-1978 zatrudniona w „Życiu Literackim”, redaktor działu teatralnego, od 1974 redaktor i krytyk (do 1981). W 1966 debiut autorski na łamach dwutygodnika „Teatr”. 1978-1990 kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, 1980-1986 Teatru Studio w Warszawie, 1983-1990 Teatru Starego w Krakowie, 1983-1990 Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”.

22 XII 1981 przesłuchiwana i nakłaniana do podpisania tzw. lojalki. Od 1982 animatorka ruchu kultury niezależnej w Krakowie; organizatorka niezależnych spektakli teatralnych, m.in. w kościele oo. Karmelitów w Krakowie oraz w kościele św. Józefa w Podgórzu. W 1983 współzałożycielka niezależnego „Miesięcznika Małopolskiego”; współpracowała z „Kulturą Niezależną”, „Światem”; do 1989 organizatorka kolportażu niezależnych pism: „Biuletynu Małopolskiego” i „Świata”, współpracowniczka „Arki”.

W VI 1989 mąż zaufania w wyborach parlamentarnych. Po VI 1989 (przez kilka miesięcy) przewodnicząca Krakowskiego Oddziału SDP. W 1990 radna Miasta Krakowa z listy „S”, do 1990 członek Komisji Kultury. Członek redakcji czasopisma „Arcana”, publikuje również w „Didaskaliach” i „Teatrze” „Dialogu”, „Kulturze”, „Odrze”, „Théâtre en Pologne”, „Życiu Literackim”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; członek kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Autorka książek: Józef Szajna (z J. Madeyskim) (Kraków 1974), Mitologie i przeceny (Warszawa 1982), Powidoki teatru (Kraków 1991), Seans pamięci (Kraków 1996), Małe lustra albo długi cień PRL (1999), Jerzy Grzegorzewski – mistrz światła i wizji (Kraków 2006), Stanisław Wyspiański – myśli i obrazy (2008), Nadzieja, świat i krętacze (2011), przekład z angielskiego Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski – od Wersalu do Jałty 1919-1945 (cztery wydania: 1989, 1992, 1998, 2014).

Laureatka Nagrody Polcul Foundation (1990).

1981 – 9 II 1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Literat.

Martyna Skrzypczak