Elżbieta Regulska-Chlebowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Regulska-Chlebowska, ur. 16 III 1955 w Marianowie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, Katedra Etnografii i Antropologii Kulturowej (1977); absolwentka podyplomowych studiów z edytorstwa współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2003).

1977-1980 współpracowniczka KOR, nast. KSS KOR, odpowiedzialna za pomoc robotnikom Ursusa, skład „Głosu”, „Biuletynu Informacyjnego KOR”; 1977-1978 przepisywanie, druk „Robotnika”; 1978-1979 współredaktor „Placówki”, 1979-1980 redaktor „Biuletynu Informacyjnego”. Podczas studiów doktoranckich relegowania z UW za działalność opozycyjną.

Od 1980 w „S”; w 1981 współpracowniczka „AS”; 1981-1989 nauczyciel akademicki KEiAK UW.

13 XII 1981 – 8 III 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. 1982-1984 w redakcji „Tygodnika Mazowsze”. 1986-1988 w Cambridge (USA), m. in. visiting fellow w Russian Research Center Uniwersytetu Harvarda.

W 1989 redaktor „Gazety International”, anglojęzycznego dodatku do „Gazety Wyborczej”; 1992-2000 zatrudniona w firmach informatycznych; obecnie redaktor, tłumacz literatury.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Krzysztof Dąbek