Elżbieta Seferowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Elżbieta Seferowicz, ur. 5 VI 1935 w Warszawie. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, Wydz. Lekarski (1962), doktorat (1978).

1953-1962 zatrudniona jako felczer w Wydz. Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w Zabrzu, 1962-1968 w Zespole Opieki Zdrowotnej, 1964-1968 wolontariuszka w Klinice Dermatologii ŚAM w Zabrzu, 1968-1976 zatrudniona w Klinice Dermatologii ŚAM w Katowicach, 1976-1991 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże. Od 1966 członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 1972-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; członek Prezydium KZ w WSZ w Katowicach, sekretarz Prezydium RKK Pracowników Służby Zdrowia, od 1981 członek KKK Pracowników Służby Zdrowia; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; członek Prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Lublińcu, Sosnowcu, Darłówku i Gołdapi, 14 VII 1982 zwolniona. Do 1988 zaangażowana w pomoc represjonowanym i ich rodzinom organizowaną przy parafii św. Józefa w Zabrzu; od 1983 dystrybuowała fundusz interwencyjny RKW; 1987-1989 członek KKK „S” Służby Zdrowia, współorganizatorka Komisji Służby Zdrowia „S” w Katowicach. Wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom, dwukrotnie zatrzymana na 48 godz.

W 1989 członek KZ w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach; członek komitetów organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. 1989-1992 członek Sekretariatu Ochrony Zdrowia przy KK „S”, 1990-1993 członek Sekretariatu Ochrony Zdrowia przy ZR Śląsko-Dąbrowskiego. Członek Zabrzańsko-Gliwickiego KO. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia; 1991-1993 poseł RP z listy „S”. 1994-1997 zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; 1998-1999 doradca Sejmowej Komisji Zdrowia. Od 2000 na emeryturze.

Wyróżniona m.in. Odznaką Śląskiej Izby Lekarskiej Pro Medico Zasłużony dla Lekarzy (2005), odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

11 V 1983 – 23 VIII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE/SOR krypt. Dermatolog,

Teresa Brodzka