Emil Mastej

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Emil Mastej, ur. 24 V 1956 w Jaśle. Absolwent Instytutu Filozofii KUL, specjalizacja filozofia teoretyczna (1980).

Od IX 1980 w „S”; od 1 IX 1981 pracownik Delegatury ZR Małopolska w Jaśle, odpowiedzialny za kontakty z komisjami zakładowymi, wspierał sekcje informacji i interwencji; uczestnik akcji plakatowych w Jaśle; kilkakrotnie zatrzymywany. W XII 1981 uczestnik rozmów między władzami woj. tarnowskiego a KS złożonym z rolników okupujących siedzibę Urzędu Gminy w Brzostku.

12/13 XII internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, następnie w Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach, zwolniony 19 XI 1982. Bez zatrudnienia. Działacz (z żoną Marią) Komisji Koordynacyjnej „S” w Jaśle i Jasielskiej Oficyny Wydawniczej; od 1983 wydawca, redaktor i kolporter pisma „Biuletynu Informacyjnego”; autor tekstów do audycji radia „S” w Jaśle nadanej 7 X 1984 tamże; kurier. W X 1984 inicjator akcji wykonywania klepsydr upamiętniających zamordowanego przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzego Popiełuszkę; wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Od XI 1984 na emigracji w Szwecji (otrzymał paszport do jednorazowego przekroczenia granicy); z żoną pośredniczył w przekazaniu materiałów związkowych i krajowej prasy podziemnej do Radia Wolna Europa; ze Sławomirem Dziennikiem wspierał finansowo podziemie „S” w Jaśle; współpracownik „Kommitten för Polen-Solidaritet” w Östersund i polonijnego pisma „Nasza Gazetka”. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Uppsali (1997).

Autor książki Zapiski internowanego12 XII 1981 – 19 XI 1982 (Jasło–Uppsala 2005 i 2008), oraz relacji Skazani na pamięć (w: Internowani w Uhercach II (16 sierpnia – 23 grudnia 1982 r.), zebrali i opracowali Andrzej i Maria Perlakowie, Wrocław 2010).

3 VI – 4 VIII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOS; 9 IX 1981 – 19 IV 1982 w ramach SOS krypt. Poranek; od 3 II 1983 w ramach KE krypt. Filozof; 18 VII 1983 – 15 I 1990 przez p. II KM MO/RUSW w Jaśle.

Stanisław Fryc