Emilia Maria Karolewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Emilia Maria Karolewska, ur. 10 VI 1950 w Kamieńczyku k. Radziejowa. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologiczny (1972).

1972-1982 pracowniczka Książnicy Miejskiej w Toruniu. 1978-1980 kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, inicjatorka Komitetu Założycielskiego w Książnicy; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek Prezydium ZR.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka Prezydium TZR; w I 1982 dyscyplinarnie zwolniona z pracy, od V 1982 (aresztowania członków TZR) w ukryciu, ścigana listem gończym, ujawniła się we IX 1982. 1982-1984 współpracowniczka Diecezjalnego Ośrodka Pomocy Charytatywnej przy kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu; 1984-1988 organizatorka łączności między Komisjami Zakładowymi i toruńską RKW; redaktor, wydawca podziemnego „Toruńskiego Informatora Solidarności”, 1985-1989 członek RKW Toruń. Od 1983 pracowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

1989-1994 członek Międzyzakładowej Komisji „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu, delegat na kolejne WZD Regionu Toruńskiego. Od 1997 członek Zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Rozpracowywana w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 21 VI 1983; 6 IX 1983 – 10 I 1989 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Sroka; przez Insp. II WUSW w Toruniu w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 18 X 1989.

?