Enklawa

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Enklawa, wydawnictwo działające VIII 1980 – XII 1982 w Warszawie, założone przez Janusza Iskrę i Leszka Stalla. W skład redakcji: L. Stall (program, wybór tekstów, organizacja kolportażu), J. Iskra (członek redakcji), Wojciech Warecki i Włodzimierz Woroniecki (organizacja działalności wydawniczej); L. Stall podejmował nakład z drukarni i przekazywał kolporterom hurtowym, m.in. od 1982 Danucie Szczepańskiej i Nałęcz-Jaweckiemu. Drukowano na tzw. dojściach, w 1982 pozyskano własny offset (złomowany w Ratuszu), drukowali członkowie redakcji. Publikowano przede wszystkim przedruki literatury i eseistyki, głównie z Instytutu Literackiego w Paryżu; wydawano w nakł. 3 tys. egz. większość tytułów dodrukowywano. Wydano m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice, Skrzydła ołtarza (2 edycje), Upiory rewolucji, Adama Ciołkosza Koniec monolitu i Od Marksa do Chruszczowa, Osipa Mandelsztama Późne wiersze. W końcu 1982 w wyniku krótkotrwałych zatrzymań członków redakcji i współpracowników zadecydowano o zmianie nazwy wydawnictwa na Oficyna WE.

Anna Grażyna Kister