Ernest Kopyciok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ernest Kopyciok, ur. 14 XII 1938 w Siemianowicach Śląskich.

1957-1958 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych, 1958-1985 w KWK Siemianowice.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ. W 1980 zatrzymany, przewieziony do KW MO w Katowicach, wkrótce zwolniony.

13-17 XII 1981 w ukryciu na terenie Bytkowa. Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc dla rodzin osób internowanych. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Katowicach w II rocznicę powstania „S”, zatrzymany, przewieziony do KM MO w Siemianowicach Śl., ukarany karą grzywny. 1982-1989 członek Miejskiego Komitetu Oporu w Siemianowicach Śl., do 1985 zaangażowany w druk i kolportaż biuletynu „Victoria”. Od 1986 na emeryturze.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI.

Agnieszka Jachimowska