Errata

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Errata, warszawskie niezależne wydawnictwo działające 1982-1983, założone i kierowane przez Pawła Juzwę. Wydano 4 książki, w 1982: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Dziennik pisany nocą (13 XII 1981 – 5 III 1982), Józefa Kuśmierka Credo, Zbigniewa Romaszewskiego Od grudnia do marca, w 1983 Kulturalne zakusy „kulturalnej” partii (nt. wytycznych Wydz. Kultury KC PZPR z VI 1982 „Sytuacja polityczna w środowiskach artystycznych”). Wszystkie publikacje drukowano na offsecie, na tzw. dojściach (nielegalnie w państwowych zakładach małej poligrafii), w formacie A5 i A6, w nakł. do 1 tys. egz. W kolportażu korzystano z sieci dystrybucyjnej Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S” i pisma „Kierunki”, z którymi związany był P. Juzwa.

Włodzimierz Domagalski