Eugeniusz Bobulski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Bobulski, ur. 5 VII 1926 w Niedźwiadzie k. Ropczyc, zm. 16 V 2009 w Rzeszowie. Ukończył Ekonomiczne Studium Pomaturalne w Rzeszowie (1956).

1951-1982 zatrudniony w WSK PZL w Rzeszowie na Wydziale Głównego Mechanika.

VIII-IX 1980 jeden z przywódców Międzywydziałowego Komitetu Strajkowego, współautor i negocjator postulatów strajkowych w WSK PZL w Rzeszowie; członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie; delegat na I WZD Regionu Rzeszów, następnie członek regionalnej KR.

13 XII 1981 – 13 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu i Darłówku. Po wyjściu na wymuszonej emeryturze, 1983-1986 pracował dorywczo. 1982-1988 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany i szykanowany mimo złego stanu zdrowia po wypadku.

Od XII 2006 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym w Województwie Podkarpackim.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2000).

Michał Stręk