Eugeniusz Borczak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Eugeniusz Borczak, ur. 4 I 1950 w Kruzach k. Mrągowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Przasnyszu (1969).

1972-1982 pracownik Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu. 29 VI 1976 uczestnik akcji protestacyjnej w Zamechu.

20-31 VIII 1980 uczestnik strajku rotacyjnego w Zamechu, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej HT-2, członek Prezydium KZ, w VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku w Zamechu, członek KS; 1982-1984 działacz nieformalnych grup podziemnych „S” (we współpracy m.in. z Józefem Gburzyńskim, Edmundem Bednarkiem, Wiesławą Grudzińską), uczestnik akcji ulotkowych; 13 V 1982 współorganizator strajku na Wydz. HT-2; zwolniony z pracy; 14-15 V 1982 3-krotnie zatrzymywany, przesłuchiwany w KW MO w Elblągu, 16 V 1982 aresztowany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. więzienia, osadzony w areszcie KW MO w Elblągu, 16 VIII 1982 zwolniony. 1982-1984 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Elblągu, 1984-1988 właściciel zakładu Naprawa Maszyn Rolniczych i Samochodów, 1988-1989 bez zatrudnienia.

1989-1990 pracownik Zakładu Wytwarzania Pomocy Naukowych i Dydaktycznych Dydaktyk w Elblągu, 1990-1991 bezrobotny, 1991-1994 zajmował się handlem obwoźnym, 1994-1995 ponownie bezrobotny, od 1995 właściciel zakładu Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Ebor.

Hieronim Guzowski