Eugeniusz Dedeszko-Wierciński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Dedeszko-Wierciński, ur. 16 VII 1963 w Olszynie k. Jeleniej Góry. Od 1982 student Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1986 Instytutu Filologii Polskiej UWr, w 1991 przerwał studia.

Od X 1983 kolporter, głównie na UWr i Politechnice Wrocławskiej, podziemnych wydawnictw, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Wiadomości Bieżących”, „Solidarności Dolnośląskiej”. Od 1983 organizator druku i drukarz wydawnictw NZS UWr (po przeszkoleniu drukarskim przez działaczy Solidarności Walczącej na przełomie 1982/1983), współtwórca, redaktor i organizator druku niezależnego pisma NZS „Akces”. Od 1983 członek Solidarności Walczącej, kolporter, drukarz, organizator punktów poligraficznych. Od 1986 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Od 1987 uczestnik większości happeningów Pomarańczowej Alternatywy. Na przełomie 1987/1988 współtwórca Akcji Studenckiej Solidarności Walczącej; w V 1988 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr, następnie redaktor pisma NZS „Komunikat”; od XII redaktor i drukarz pisma ASSW „Kontra”. W V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr; w VI współorganizator wrocławskiego Obozu Żywego Protestu; członek Rady Oddziału Solidarności Walczącej Dolny Śląsk, redaktor dwutygodnika „Solidarność Dolnośląska”.

1991-1995 zatrudniony we wrocławskiej redakcji Radia Eska; 1995-2003 właściciel firmy Berg Wrocław; od 2003 pracownik wrocławskiego oddziału firmy DHL SA.

Artur Adamski