Eugeniusz Grzegoszczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Grzegoszczyk, ur. 30 XII 1947 w Radlinie k. Wodzisławia. Absolwent Technikum Górniczego dla Pracujących w Zabrzu (1965).

1964-1970 zatrudniony w KWK Marcel w Radlinie, 1970-1971 w KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, 1971-1981 w KWK XXX–lecia PRL tamże.

1980-1981 w „S”. 29 VIII – 3 IX 1980 przewodniczący KS, po strajku przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Prezydium KZ.

Od 30 VIII 1981 na emigracji w Australii. 1981-1990 pracownik Holding Galwanizing w Australii. 1990-1994 pracownik Coya Construction (Emiraty Arabskie). W 1991 powrót do kraju. 1994-1996 pracownik Coya Construction w Niemczech. Od 1996 na rencie. 1996-2006 zatrudniony w Ocynkowni Mostostal MET w Opolu. 1970 odznaczony Złotą Odznaką Racjonalizatora NOT.

Andrzej Kamiński