Eugeniusz Jankiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Jankiewicz, ks., ur. 28 IV 1947 w Węglińcu k. Zgorzelca. Od 1965 student Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, absolwent WSD w Paradyżu (1975), w 1975 święcenia kapłańskie.

1966-1968 służba wojskowa w jednostce dla kleryków w Bartoszycach (tam jesienią 1967 uczestnik głodówki), 1971-1973 katecheta w Świdnicy, Nowej Rudzie, 1975-1982 wikariusz w parafii św. Mikołaja w Głogowie. 1979-1982 współorganizator manifestacji rocznicowych 11 XII, nieformalnej grupy KIK w Głogowie.

24 VIII 1980 odprawił mszę w Kopalni Miedzi Sieroszowice w Polkowicach podczas strajku solidarnościowego z robotnikami Wybrzeża, od IX 1980 kapelan „S” w Głogowie.

16-17 XII 1981 (wraz z ks. Jerzym Gniadczykiem) odprawił mszę dla kilku tys. strajkujących w kopalniach Sieroszowice I i II, udzielał absolucji generalnej; pozostał w kopalni do pacyfikacji; następnie gromadził informacje o represjonowanych, organizator pomocy tymże. 1982-1987 proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Klenicy. Współpracował z działaczami „S” RI (Edwardem Lipcem, Krzysztofem Cierpińskim), udostępniał plebanię na druk ulotek i punkt kolportażu. 1987-1989 proboszcz parafii MB Królowej Polski w Gorzowie Wlkp., tam kontynuował współpracę z „S”, w VIII 1987 prowadził ceremonie pogrzebowe po śmierci przewodniczącego ZR Gorzów Wlkp. Edwarda Borowskiego. W 1989 organizator spotkań dyskusyjnych z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu.

1989-1996 proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie; w 1994 absolwent Papieskiego Fakultetu Teologicznego; 1999-2003 referent Wydz. Duszpasterskiego w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze, od 2003 dyr.

Grażyna Pytlak