Eugeniusz Kielek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Kielek, ur. 20 X 1940 w Przykopie k. Mielca. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1965) oraz studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1979).

1965-1988 pracownik Kopalni Siarki Machów w Machowie (wchodzącej w skład Kombinatu Siarkopol). 1971-1975 członek SD (wystąpił z partii na znak protestu przeciw uchwaleniu zmian w Konstytucji PRL).

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

1982-1984 kolporter prasy podziemnej; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB w Tarnobrzegu. 1988-1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KZ w Kopalni Machów.

W 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Regionu Ziemia Sandomierska; współtwórca KO województwa tarnobrzeskiego, członek Prezydium; 1989-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska, przewodniczący ZR, w 1990 delegat na II KZD, 1990-1991 członek KK. 1991-1993 poseł RP z listy „S”, członek sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; od 1993 na emeryturze; zajmuje się projektowaniem w zakresie geologiczno-budowlanym.

?