Eugeniusz Matyjas

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Eugeniusz Matyjas, ur. 3 V 1952 w Kłodzku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1975).

1975-1981 pracownik Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pax w Lesznie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, członek KZ w Stowarzyszeniu Pax, nast. MKZ Regionu Leszczyńskiego, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Leszczyńskiego, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie w Głogowie: uczestnik 14-dniowej głodówki protestacyjnej, w IV 1982 zwolniony. Od 1982 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych; 13 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lesznie, następnie w Poznaniu, w IV 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata, zwolniony. Od X 1983 przewodniczący TZR w Lesznie, organizator kontaktów ze strukturami Solidarności Walczącej w Poznaniu, RKS we Wrocławiu; wydawca, współredaktor „Biuletynu Informacyjnego Solidarność Leszczyńska”; współorganizator (we współpracy z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy klasztorze oo. Filipinów w Piaskach k. Gostynia) Funduszu Pomocy Poszkodowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki, działalności samokształceniowej, Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1983-1986 bez zatrudnienia, 1986-1989 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, współorganizator Tymczasowej KZ „S” tamże; w 1988 organizator strajku w WPWiK.

W 1989 delegat na WZD Regionu Leszczyńskiego, 1989-1990 przewodniczący ZR. W 1990 przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej dla b. Funkcjonariuszy MO i SB w woj. leszczyńskim. 1990-1994 wojewoda leszczyński, 1994-1998 radny Miasta Leszno. Od 1994 w SKL, prezes Zarządu Powiatowego. Od 2003 dyr. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Pieprzyk Sp. z o.o. w Rawiczu, od 2004 w niepełnym wymiarze czasu pracy (ze względu na stan zdrowia). W 1990 współzałożyciel, nast. członek kulturalno-regionalnego Towarzystwa Sulima; w 1994 założyciel Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym, prezes Zarządu, wydawca miesięcznika Stowarzyszenia „Nowa Elita”, 1995-2002 założyciel, prezes Instytutu Historycznego im. Stefana „Grota” Roweckiego, od 2000 współzałożyciel Fundacji Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, przewodniczący Rady Fundacji. Od 2002 członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Od 29 VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IV/III w ramach KE/SOS/SOR krypt. Cichy/Polip, zdjęto z ewidencji 12 IX 1989.

Michał Zarzycki, Mirosława Łątkowska