Eugeniusz Opacki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Opacki, ur. 19 XII 1936 w Żurawicy k. Przemyśla, zm. 18 IX 2000. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1974).

1972-1984 zatrudniony w PKP w Żurawicy, od 1984 na rencie. 1960-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w Dyrekcji Rejonowej PKP w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy, członek Prezydium MKZ w Przemyślu, w 1981 delegat na I WZD, członek ZR Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Od XII 1980 współredaktor (wraz z Witem Siwcem i Adamem Szostkiewiczem) niezależnego czasopisma „S” Regionu Południowo-Wschodniego „Odnowa”. W 1981 przewodniczący Komitetu Odbudowy Pomnika Orląt Przemyskich, zburzonego podczas okupacji.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 4 II 1982. Po wyjściu do 1988 uczestnik manifestacji, akcji i spotkań organizowanych przez RKW w Przemyślu; uczestnik tzw. spotkań krasiczyńskich przy parafii św. Marcina w Krasiczynie; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Po 1989 zaangażowany w tworzenie Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy w Żurawicy.

X 1980 – 27 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium.

Michał Stręk