Eugeniusz Szerkus

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Szerkus, ur. 21 VII 1940 w Białymstoku. Ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie (1964).

1962-2002 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W XII 1970 i I 1971 członek KS w stoczni. W l. 70. kolporter wydawnictw niezależnych; w 1977 aresztowany za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw i skazany przez sąd w Szczecinie na 1 rok więzienia, zwolniony na mocy amnestii.

W VIII 1980 współorganizator strajku w stoczni. Od IX 1980 w „S”; współtwórca Krajowej Federacji Samorządów Pracowniczych, przewodniczący Federacji w Szczecinie, w 1981 z ramienia „S” uczestnik posiedzeń tzw. Sieci.

W VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie (uczestnik 9-dniowej głodówki), zwolniony w XII 1982. Zwolniony z pracy, na mocy orzeczenia Sądu Pracy w Szczecinie przywrócony na inne stanowisko w XII 1983.

1989-2002 członek Prezydium KZ w Stoczni Szczecińskiej SA, delegat na WZD Regionu Pomorze Zachodnie, 1990-2002 członek ZR. 1991-1996 w PC, 1998-2002 w RS AWS. Od 2002 na emeryturze.

Do 30 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Kuglarze.

?