Euzebiusz Bogdanik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Euzebiusz Bogdanik, ur. 18 IV 1943 w Łężcach k. Kędzierzyna-Koźla. Ukończył SP w Lachowicach (1956).

1957-1962 rolnik, 1962-1969 zatrudniony w Parowozowni Czechowice-Dziedzice Lokomotywownia Główna Czechowice, 1970-1991 w Zakładzie Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniami Rybnik-Boguszowice (zakład KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju). Od 1977 sporadycznie kolporter wydawnictw niezależnych („Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Robotnik”) w ZTKiGK.

29 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w ZTKiGK, przewodniczący KS, odpowiedzialny za utrzymanie łączności z innymi strajkującymi zakładami i zaopatrzenie w żywność; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w ZTKiGK. W 1981 w KPN.

13-15 XII 1981 przewodniczący KS w ZTKiGK, łącznik między KWK Moszczenica i KWK Jastrzębie. 15 XII 1981 – 10 I 1982 w ukryciu w Jastrzębiu-Zdroju; 1982-1989 działacz podziemia jastrzębskiej „S” spotykających się w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju (m.in. Koła Środowiskowego Pielgrzym, następnie PTTK Pielgrzym stanowiących przykrywkę do działalności podziemnej); zaangażowany w organizację Mszy za Ojczyznę; szef grupy kolportażowej (m.in. ulotki, „Ość”, „Tygodnik Mazowsze”); od 1982 organizator wakacji dla dzieci górników, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach. 1984-2000 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii NMP Matki Kościoła; 1 V 1987 współorganizator manifestacji w Jastrzębiu-Zdroju; 17-27 VIII 1988 uczestnik strajku, przewodniczący KS pracowników ZTKiGK. W II 1989 delegat na Zgromadzenie Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 wiceprzewodniczący jastrzębskiego KO „S”, 1990-1998 radny Miasta Jastrzębie-Zdrój z listy KO, 1998-2002 z listy AWS. 1991-2001 na rencie, od 2001 na emeryturze. W 2005 jeden z pomysłodawców publikacji Nasza Solidarność. Jastrzębie. Rok Pierwszy; w 2006 Nasza Solidarność. Jastrzębie. Stan Wojenny.

Andrzej Kamiński