Ewa Dorota Paluszek

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Ewa Dorota Paluszek, ur. 12 III 1953 w Bydgoszczy. Ukończyła I LO dla dorosłych w Bydgoszczy (2000).

1978 – III 1982 pracownik Bydgoskich Zakładach Chemii Gospodarczej Pollena; zwolniona z pracy z przyczyn politycznych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S”, wiceprzewodnicząca KZ w Pollenie, łączniczka KZ z MKZ oraz KKK Chemików; 1980-1981 kolporterka niezależnych pism, książek, periodyków, gazetek; VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, we IX 1981 obserwator z ramienia ZR na I KZD.

16/17 XII 1981 uczestniczka plakatowania miasta i rozprowadzania ulotek przypominających o wydarzeniach Grudnia ’70 i protestujących przeciw pacyfikacji KWK Wujek; XII 1981 – III 1982 członek nieformalnej grupy Benedykta Lewandowskiego: przygotowywanie i kolportaż ulotek, plakatów, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych oraz oporników; II-III 1982 kilkakrotnie zatrzymywana, 18 III 1982 aresztowana, przetrzymywana w areszcie KW MO w Bydgoszczy, następnie w ZK w Fordonie (od 29 IV 1982 m.in. z Krystyną Gajowiak uczestniczka 7-dniowej głodówki w proteście przeciwko pobiciu Magdaleny Leś przez funkcjonariusza służby więziennej), 6 VII 1982 skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. VII 1982 – 1989 kolportaż. XII 1982 – 1987 księgowa w PP Polmozbyt Toruń, Oddział w Bydgoszczy; 1987-1994 pracownik Przedsiębiorstwa Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy.

1989-1993 przewodnicząca KZ „S” w PUBR, w 1989 delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego, wiceprzewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej.. Od 1994 na rencie; pracuje w prywatnej firmie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL Przymierze w Bydgoszczy.

Odznaczona Krzyżem Semper Fidelis (2006).

9 I 1982 – 29 VI 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS/SOR krypt. Arab; 30 I 1985 – 25 II 1986 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Pływak; 25 II 1986 – 16 XII 1989 przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Gryf.

Katarzyna Grysińska