Ewa Kapała-Stewart

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ewa Kapała-Stewart, ur. 22 VI 1966 we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1991).

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji malowania napisów na murach i akcji ulotkowych, autorka ulotek, kolporterka czasopism podziemnych; uczestniczka większości manifestacji we Wrocławiu, w czasie manifestacji 10 XI 1982 zatrzymana przez ZOMO, następnie skazana przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę. W XI 1982 członek założyciel Młodzieżowych Jednostek Oporu; w 1983 współorganizatorka poligrafii MJO, współwydawca „Zarysów. Młodzieżowego miesięcznika społeczno-kulturalnego”. Wielokrotnie represjonowana. II 1984 – XI 1985 współredaktor i współwydawca niezależnego „Co u nas. Pisma młodzieży szkolnej”. Od 1985 współpracowniczka Solidarności Walczącej (organizatorka kolportażu książek niezależnych), wspomagała działalność Radia SW. W 1986 współtwórca Międzyszkolnego Komitetu Oporu. Od 1986 uczestniczka pikiet Ruchu Wolność i Pokój. W VII 1986 zatrzymana przez SB w czasie demonstracji w obronie więźniów politycznych, skazana przez kolegium ds. wykroczeń ma 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę. Od VI 1987 uczestniczka większości happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. 1987-1988 uczestniczka nagrywania i emisji audycji radiowych MKO. Od 1987 współpracowniczka Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (m.in. kolporterka przez zieloną granicę niezależnej prasy w jęz. czeskim) oraz Komisji Interwencji Praworządności; prowadziła stałe dyżury w biurze RKW, działającym przy kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. W XII 1987 i III 1988 uczestniczka pikiet ulicznych domagających się uwolnienia Kornela Morawieckiego. W V 1988 uczestniczka strajku okupacyjnego NZS na UWr.

1991-1993 zatrudniona w Fundacji Gospodarczej „S” Dolny Śląsk (m.in. organizatorka i prowadząca biuro pośrednictwa pracy). 1994-1995 organizatorka szkoleń w Dolnośląskim Centrum Szkoleń Samorządowych, 1996-1997 asystentka posłanki na Sejm RP Barbary Labudy, w 1998 własna działalność gospodarcza, od 1999 głównym specjalista w Dziale Koordynacji Zagadnień Środowisk Wychowawczych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Artur Adamski