Ewa Konkel

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ewa Konkel, ur. 29 III 1943 w Rzeszowie. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Odzieżową tamże (1961).

1961-2003 zatrudniona w Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie (maszynistka, kierownik hali maszyn, starszy referent Działu Administracyjno-Gospodarczego). Od 1979 kolporterka wydawnictw niezależnych w ZE, m.in. „Robotnika” i „Wolnego Związkowca”.

Od IX 1980 w „S”, organizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie członek Komisji Oddziałowej w ZE Rzeszów.

Po 13 XII 1981, mimo internowania męża i opieki nad dwojgiem dzieci, uczestniczka akcji samopomocy rodzin internowanych. III 1982 – 1989 tworzyła zaplecze dla działalności RKW w Rzeszowie (udostępniała własne mieszkanie i organizowała inne na drukarnie oraz tajne spotkania), łączniczka RKW; współorganizatorka siatek kolportażowych w ZE; organizowała dostawy materiałów poligraficznych, przerzuty drukarń i maszyn do pisania, drukowała ulotki. 13 XII 1981 – 1989 szykanowana w zakładzie pracy, wielokrotnie przesłuchiwana przez SB, zastraszana (dwukrotnie próbowano uprowadzić jej dzieci). We IX 1988 inicjatorka reaktywowania struktur „S” w ZE, następnie członek KZ tamże.

Jeszcze 4 VI 1989 odmówiono jej wydania paszportu. 1992-2003 członek Komisji Oddziałowej w ZE. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

16 I 1981 – 5 II 1990 rozpracowywana przez Wydz, V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 3 X 1988 – 18 VIII lub 25 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Komitet.

Michał Stręk