Ewa Lewicka-Banaszak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Ewa Lewicka-Banaszak

Ewa Lewicka-Banaszak, ur. 20 III 1951 w Hradec-Králové (Czechy). Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1975).

1974-1981 w PZPR. 1975-1976 pracownik naukowy Instytutu Organizacji i Kierowania PAN, 1976-1982 Instytutu Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr PAN. 1982-1985 redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, 1985-1988 sekretarz redakcji kwartalnika „Praca Socjalna”, 1988-1990 pracownik naukowy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki.

1980-1997 w „S”, przewodnicząca KZ.

1989-1990 członkini KZ w SGPiS, 1990-1997 delegat na WZD Regionu Mazowsze, wiceprzewodnicząca ZR, delegatka na KZD, 1991-1993 członek KK, 1991-1992 w Prezydium KK. 1990-2003 członek Rady Nadzorczej Fundacji Mazowsze. 1997-2001 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego. 1995-1997 współautorka związkowego projektu reformy ubezpieczeń społecznych, włączonego do programu AWS. W 2002 pracownik merytoryczny w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Od XI 2002 prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Od 2005 członkini Amnesty International.

?