Ewa Maria Choromańska-Perczyńska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Ewa Maria Choromańska-Perczyńska, ur. 6 IX 1941 w Warszawie, zm. 11 VIII 2017 tamże. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1967); specjalista chirurg.

Od 1967 lekarz w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Od XI 1980 w „S”; członek KZ w MSS, odpowiedzialna za informację i kontakt z Regionem Mazowsze. I-XII 1981 w KPN.

Od początku 1982 we współpracy (pod ps. Celina) z Markiem Hołuszko organizującym z Maciejem Zalewskim Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny organizatorka i koordynatorka m.in. poligrafii MKK (dostawy sprzętu, transport), działalności podziemnego radia o zasięgu dzielnicowym, kolportażu podziemnego pisma „Wola” i in., odezw i ulotek, współorganizatorka manifestacji, lokali konspiracyjnych, pomocy represjonowanym i ukrywającym się działaczom „S” (wśród nich m.in. Marek Hołuszko, Andrzej Szomański z KPN, Stefan Melak, Wiesław Romanowski z Zakładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Międzylesiu); najbliżsi współpracownicy: Hanna Kulesza, Maria Trenda, Andrzej Firląg, Barbara Rogowska, Tomasz Domżał, Iza Gotzman, Tomasz Dangel, Zygmunt Komar, Anna Karasek, Krystyna Sprusińska, Irena Zawirska, Ryszard Powideł, Antoni Różański; 1983-1989 przewodnicząca MKK, w którym reprezentowała nurt niepodległościowy.

Od 1989 przewodnicząca KZ „S” w MSS, 1989-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na kolejne KZD; 2002-2006 wiceprzewodnicząca KZ w MSS. 1994-1995 w PC.

Beata Losson