Ewa Markowska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Ewa Markowska, ur. 31 VIII 1947 w Bukowcu k. Kowar. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie (1983).

1967-1976 pracownica FSC w Starachowicach, 1976-1990 Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej tamże. 1959-1965 w ZHP, 1967-1971 w ZMS.

Od X 1980 w „S”; przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w PZOZ, następnie przewodnicząca KZ; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, X-XII 1981 współpracowniczka pisma Delegatury „S” w Starachowicach „Wolne Słowo”.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w akcję pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, organizatorka kasy funduszu związkowego w PZOZ. W 1982 drukarz ulotek, od 1982 kolporterka pism podziemnych (m.in. „KOS”, „Wola”) i ulotek; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach, 1985-1990 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże.

IV 1989 – 1991 członek KO „S” w Starachowicach; 1989-1990 ponownie przewodnicząca KZ w PZOZ, delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 1990-1994 kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, 1994-1999 inspektor Rejonowego Urzędu Pracy tamże, 1998-2000 w RS AWS; 1999-2002 pracownica Starostwa Powiatowego w Starachowicach, od 2002 na emeryturze; od 2000 członek Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, od 2002 Stowarzyszenia Samorząd 2002, od IV 2008 współzałożycielka Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Paweł Perchel