Ewa Tomaszewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ewa Tomaszewska, ur. 14 IV 1947 w Płocku. Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1974) i Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie (1997).

W 1968 uczestniczka wydarzeń marcowych.

Od IX 1980 w „S”, współpracowniczka Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze.

18 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Gołdapi, gdzie podjęła głodówkę; zwolniona w VII 1982. Organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporterka wydawnictw podziemnych. Aresztowana w XII 1983 za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej pacyfikację KWK Wujek, więziona w AŚ w Katowicach, Lublińcu i Krakowie. Zwolniona ze względu na stan zdrowia w IV 1984 (sprawę umorzono na mocy amnestii).

Od 1989 członek KZ Uniwersytetu Warszawskiego, delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR. 1989-1990 członek Społecznej Komisji Pojednawczej przy ministrze Pracy Płacy i Spraw Socjalnych. 1992-1996 oraz od 2001 członek KK oraz Prezydium KK. 1992-1993 przewodnicząca Ogólnopolskiego KS Pracowników Sfery Budżetowej, a także Zespołu KK ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. W 1997 przewodnicząca związkowej reprezentacji w Zespole Komisji Trójstronnej ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. 1997-2001 posłanka RP z listy AWS, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej, i Komisji Nadzwyczajnej ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń. 1998-2001 członek RS AWS. 1998-2002 przewodnicząca Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 2002-2004 członek Rady Nadzorczej PFRON.

Od 21 I 1982 rozpracowywana przez Wydz. III-2 KS MO w ramach KE krypt. Plastyk.

?