Ewald Kudla

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Ewald Kudla, ur. 29 IX 1944 w Radlinie k. Wodzisławia Śląskiego. Ukończył SP w Radlinie (1958).

1958-1960 praca w gospodarstwie domowym (prace dorywcze). X 1960 – 1962 zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, następnie w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy KWK Marcel w Wodzisławiu Śl., 1962-1975 w KWK Marcel, 1975-1982 w KWK XXX-lecia PRL (obecnie KWK Pniówek) w Pawłowicach Śląskich.

29 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK XXX-lecia PRL, wiceprzewodniczący KS, wiceprzewodniczący Zakładowej Komisji Robotniczej. Od IX 1980 w S”, od X 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej na Oddziale G-2. Inicjator powstania sztandaru zakładowej „S” (pierwszy sztandar związku w Polsce). Odpowiedzialny za wykonanie i montaż figury św. Barbary na terenie kopalni. Członek Komisji Trójstronnej, w ramach której uczestniczył w negocjacjach z władzami woj. w Jastrzębiu-Zdroju i wicepremierem Aleksandrem Kopciem w Warszawie. XI/XII 1980 uczestnik akcji protestacyjnej w Zakładowym Domu Kultury KWK Wujek w związku z nierealizowaniem przez rząd porozumień jastrzębskich.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku w kopalni, wiceprzewodniczący KS; 5 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Katowicach, następnie w AŚ w Bytomiu-Miechowicach, 23 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.

Od XI 1982 na emigracji w Szwecji; 1983-1984 w obozie przejściowym w Öxelösund; 1984-1994 pracownik Volvo w Kalmarze; 1984-1994 współzałożyciel, wiceprezes, następnie członek zarządu Związku Polaków w Kalmarze, IV 1983 – IX 1985 członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Armii Krajowej w Kalmarze. Współorganizator pomocy materialnej dla Polski, uczestnik akcji protestacyjnej na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, w ramach której wysyłano petycje do RWE, konsulatu i instytucji rządowych PRL. Współorganizator zbiórki pieniężnej ws. uwolnienia Lenarta Joerna, szwedzkiego kierowcy aresztowanego 29 XI 1986 w Świnoujściu ze przemyt sprzętu komputerowego i poligraficznego dla „S”.

1994-2009 na rencie; od 2009 na emeryturze. Sygnatariusz Inicjatywy Społecznej Pamięć Jastrzębska (2008). Członek honorowy Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska (2010).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Paweł.

Andrzej Kamiński