Franciszek Cichoń

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Franciszek Cichoń, ur. 8 I 1949 w Graboszycach, woj. małopolskie. Absolwent Technikum Mechanicznego w Nysie (1973).

1966-1968 zatrudniony w Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w Nysie; 1968-1974 kolejno w: Filharmonii Opolskiej, cegielni i garbarni w Nysie, GS Samopomoc Chłopska w Kałkowie k. Otmuchowa, Kółku Rolniczym w Bukowie, Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie i w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku. 1974-1987 pracownik KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Borynia, od IX 1980 w „S”.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Borynia. 1987-1999 pracownik KWK Morcinek w Kaczycach. 17-24 VIII 1988 współorganizator strajku tamże; po pacyfikacji kopalni przedostał się do sztabu strajkowego działającego w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, na czele 36-osobowej grupy pracowników KWK Morcinek przeszedł do strajkującej KWK Jastrzębie, następnie do KWK Manifest Lipcowy. Po zakończeniu strajku zatrzymany na 48 godz., przewieziony do RUSW w Jastrzębiu-Zdroju. 26 VIII 1988 zwolniony z pracy, wkrótce przywrócony. 1988-1990 wiceprzewodniczący KZ „S” KWK Morcinek. 24-26 II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Od 1999 członek „S” Emerytów i Rencistów przy KWK Jas–Mos. Od 1999 na emeryturze.

Andrzej Kamiński