Franciszek Kramek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Franciszek Kramek, ur. 10 XII 1934 w Szymonowie (obecnie woj. mazowieckie). Ukończył Technikum Mechaniczne przy Zakładach Metalowych im. gen. „Waltera” w Radomiu (1963).

1951-1991 pracownik ZM im. gen. „Waltera” (od 1990 ZM Łucznik, od 2000 Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.)

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur „S” w zakładach regionu radomskiego; członek KZ, V-VI 1981 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Wolny Robotnik”. W IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (tam uczestnik 10-dniowej głodówki), następnie w Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, w XI 1982 zwolniony; aresztowany we IX 1985 podczas spotkania drukarzy podziemnych w Kozienicach, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, w XI 1985 zwolniony, we IX 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1988-1989 skarbnik TKZ w ZM Łucznik.

1989-1991 członek Prezydium KZ, 1989-1999 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska. Od 1991 na emeryturze; od 1992 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy ZM Łucznik. 1991-2001 w PC, od 2001 w PiS.

13 IV 1982 – 21 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Akcja/KE krypt. Bramka/SOR krypt. Dublet; 24 XI 1988 - 19 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Rondo.

?