Franciszek Kuźma

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Franciszek Kuźma, ur. 18 I 1954 w Trzebiatowie, zm. 12 IV 1992 we Wrześni. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych (1980).

1977-1985 zatrudniony w PFŁT.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel struktury regionalnej w Wielkopolsce; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w PFŁT; 10 XI 1980 – 15 VII 1981 członek Prezydium Międzyzakładowego KZ w Poznaniu, od 15 VII 1981 skarbnik Zarządu Regionu Wielkopolska; delegat na I KZD.

Od 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie i Ostrowie Wielkopolskim (8-21 III 1982 uczestnik głodówki); po ucieczce 28 VIII 1982 ponownie internowany 20 X 1981 w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, zwolniony 16 XI 1982. W I 1983 sygnatariusz Listu 47 członków zdelegalizowanej „S” z Wielkopolski do Prokuratury Generalnej PRL w sprawie uwolnienia przywódców „S” internowanych od 13 XII 1981. 1984-1989 członek regionalnej Międzyzakładowej Rady „S”; od 13 VI 1984 aresztowany za druk i kolportaż wydawnictw podziemnych, zwolniony na mocy amnestii 27 VII 1984. 1985-1988 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy Mikroma we Wrześni. Od 1988 w Radzie Koordynacyjnej „S” we Wrześni.

W 1989 członek KO „S” województwa poznańskiego, współorganizator KO we Wrześni; w 1990 członek samorządowego KO tamże.

Barbara Fabiańska