Fryderyk Czerwiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Fryderyk Czerwiński, ur. 11 VII 1941 w Grodzisku Dolnym k. Leżajska. Ukończył Technikum Łączności w Krakowie (1959).

1959-1967 konserwator urządzeń techn. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych, 1967-1997 pracownik WSK PZL w Krakowie. W III 1968, XII 1970 uczestnik demonstracji.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 współorganizator strajku w WSK PZL, członek KS, następnie w różnych okresach wielokrotnie w ukryciu; od 1982 członek TKZ w WSK PZL, współzałożyciel, drukarz, kolporter podziemnego pisma „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”, organizator punktu kolportażowego, kolporter innych wydawnictw podziemnych, w tym książek, pism: „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości Agencyjne”, „Mała Polska”, paryska „Kultura”; do 1986 współorganizator, uczestnik demonstracji; od 1984 członek Solidarności Walczącej; uczestnik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; 1984-1987 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, kilkakrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, w pracy przenoszony na gorsze stanowiska, zwalniany; w 1985 dotkliwie pobity (roczna rehabilitacja), w II 1985 uczestnik głodówki w Krakowie-Bieżanowie. W V 1988 współzałożyciel, wiceprzewodniczący jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w WSK PZL, 1989-1997 wiceprzewodniczący KZ, członek Zarządu, następnie przewodniczący.

W 1989 członek KO Kraków-Krowodrza, współorganizator kampanii wyborczej KO „S”; 1990-1994 radny Dzielnicy Kraków-Bronowice z listy „S”. 1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Małopolska, 1991–1992 członek ZR Małopolska. W 1992 współzałożyciel Fundacji Solidarni – Solidarnym; współinicjator powstania pomnika Ofiar Zbrodni Komunizmu w Krakowie. Od 1997 na emeryturze.

Odznaczony Medalem za Wytrwałość w Pracy o Ideały „Solidarności” (1988).

Jan Szpil